Sekretariado

E Komishon Sentral di Sindikatonan i CGOA ta wòrdu asesorá pa e Sekretariado, ‘Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA’, manera stipulá den artíkulo 3, insiso 3, di e ordenansa ‘Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken’

E direktor di e Sekretariado ta señor drs. Raùl Henriquez.

Sr. drs. R. Henriquez, Direktor/Sekretario CGOA