Leinan di CGOA i demas areglonan

LANDSVERORDENING van de 21 ste augustus 2008 houdende regels met betrekking tot
de structuur van bet overleg inzake aangelegenheden van algemeen belang betreffende de
rechtstoestand van ambtenaren (Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken)

MvT Lvo GOA, PB 2008, 70

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 11de juli 2016 ter uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit aanmerken representativiteit  organisaties Centrale Commissie)

 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 15de november 2019
ter uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken)

 
Reglement van Orde 2013 van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

Reglement van Orde 2018 van de Centrale Commissie van Vakbonden