Leinan di CGOA i demas areglonan


Reglement van Orde 2013

LANDSVERORDENING van de 21 ste augustus 2008 houdende regels met betrekking tot
de structuur van bet overleg inzake aangelegenheden van algemeen belang betreffende de
rechtstoestand van ambtenaren (Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken)

MvT Lvo GOA, PB 2008, 70

 

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 11de juli 2016 ter uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit aanmerken representativiteit  organisaties Centrale Commissie)

Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

Ansinghstraat #17
Curaçao
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399