Konvenionan

Convenant Formatie Kustwacht

Convenant VVU

Prioritering van de te behandelen onderwerpen in CGOA

Handleiding Beoordeling- en Ontwikkelsysteem Overheid Curacao

Convenant SDKK

Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Lvo GOA

Uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Lvo GOA

Convenant artikel 10 Politieregeling

Convenant inzake de ontwerp-landsverordening houdende de wijziging van de LMA (A.B., no 87, bijlage F)

Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, Lvo GOA

Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Lvo GOA

Convenant inzake het conceptconvenant migratieplan KPC

Convenant migratieplan Korps Politie Curaçao(zaaknr 2013-073484b, GOA nr 020-2014)

Convenant migratieplan final

Convenant migratieplan

Convenant inzake de Landsverordening GOA met betrekking tot uitvoering artiklel 23, tweede lid

Convenant inzake de prioritering van de te behandelen onderwerpen in het CGOA

Convenant inzake de wijziging van het reglement van orde van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

Convenant inzake het ontwerp-landsbesluit, h.a.m. ter wijziging van het Reclasseringsbesluit 1953 (P.B. 1953, no. 191)

Convenant inzake Politieregeling 2012 met bijlagen

Convenant inzake Politieregeling 2012

Convenant ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, Lvo betreffende de rechtstoestand van ambtenaren

Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, 2 versie 27 april 2012

2010 Convenant inzake Sociaal Statuut Curaçao

2010 Convenant inzake het Landsbesluit Douane N.A.(definitief)

2009 Geaccordeerde Convenant 24112009

Convenant inzake aanpassing van de salarissen aan de stijging van de levensonderhoudskosten(indexering)

Convenant inzake het toetreden van ambtenaren tot de basisverzekering

Convenant inzake naleving van regels voor het toekennen van toelagen

Convenant inzake omvang van de formatie

Convenant inzake overwerk

Convenant inzake salarisstructuur, beoordeling en loontreden