Konvenionan

E konvenionan ta disponibel solamente na Hulandes.

Convenant betreffende Inhouding van de verschuldigde loonbelasting op de uit te betalen vakantie-uitkering
Convenant inzake de bezoldiging en toelagen van ambtenaren werkzaam binnen de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)
Convenant Reisbesluit Kustwacht 2011
Convenant inzake Bezoldigingsregeling onderwijspersoneel Curaçao 2008
Convenant VVU
Prioritering van de te behandelen onderwerpen in CGOA
Handleiding Beoordeling- en Ontwikkelsysteem Overheid Curacao
Convenant SDKK
Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Lvo GOA
Uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Lvo GOA
Convenant artikel 10 Politieregeling
Convenant inzake de ontwerp-landsverordening houdende de wijziging van de LMA (A.B., no 87, bijlage F)
Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, Lvo GOA
Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Lvo GOA
Convenant inzake het conceptconvenant migratieplan KPC
Convenant migratieplan Korps Politie Curaçao(zaaknr 2013-073484b, GOA nr 020-2014)
Convenant migratieplan final
Convenant migratieplan
Convenant inzake de Landsverordening GOA met betrekking tot uitvoering artiklel 23, tweede lid
Convenant inzake de prioritering van de te behandelen onderwerpen in het CGOA
Convenant inzake de wijziging van het reglement van orde van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken
Convenant inzake het ontwerp-landsbesluit, h.a.m. ter wijziging van het Reclasseringsbesluit 1953 (P.B. 1953, no. 191)
Convenant inzake Politieregeling 2012 met bijlagen
Convenant inzake Politieregeling 2012
Convenant ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, Lvo betreffende de rechtstoestand van ambtenaren
Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, 2 versie 27 april 2012
2010 Convenant inzake Sociaal Statuut Curaçao
2010 Convenant inzake het Landsbesluit Douane N.A.(definitief)
2009 Geaccordeerde Convenant 24112009
Convenant inzake aanpassing van de salarissen aan de stijging van de levensonderhoudskosten(indexering)
Convenant inzake het toetreden van ambtenaren tot de basisverzekering
Convenant inzake naleving van regels voor het toekennen van toelagen
Convenant inzake omvang van de formatie
Convenant inzake overwerk
Convenant inzake salarisstructuur, beoordeling en loontreden