Konvenionan

Prioritering van de te behandelen onderwerpen in CGOA

Handleiding Beoordeling- en Ontwikkelsysteem Overheid Curacao

Convenant SDKK

Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, v d Lvo GOA

Uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de lvo GOA

convenant art 10 politiereg

Convenant inzake de ontwerp-landsverordening houdende de wijziging van de_ LMA (A.B., no 87, bijlage F)

Convenant inzake de uitvoering van art. 23, tweede lid lv. GOA

Convenant inzake de uitvoering van artikel 23, tweede lid, v d Lvo GOA

Convenant inzake het conceptconvenant migratieplan KPC

Convenant migratiepla Korps Politie Curaçao(zaaknr 2013-073484b, GOA nr 020-2014)

Convenant migratieplan final

Convenant migratieplan

Convenant inzake de Landsverordening GOA mbt uitvoering artiklel 23 2e lid

Convenant inzake de prioritering van de te behandelen onderwerpen in het_ CGOA

Convenant inzake de wijziging van het reglement van orde van het Centraal_ Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken

Convenant inzake het ontwerp-landsbesluit, h.a.m. ter wijziging van het_ Reclasseringsbesluit 1953 (P.B. 1953, no. 191)

Convenant inzake Politieregeling 2012 met blijlagen

Convenant inzake Politieregeling 2012

Convenant tuv artikel 23 2e lid Lvo betreffende de rechtstoestand v_ ambtenaren

convenant inzake de uitvoering van art 23 lid 2 versie 27 april 2012

2010 Convenant inzake Sociaal Statuut Curaçao

2010 Convenant inzake het Landsbesluit Douane N.A.(definitief)

2009 Geaccordeerde Convenant 24112009

Convenant inzake aanpassing van de salarissen aan de stijging van de levensonderhoudskosten(indexering)

Convenant inzake het toetreden van ambtenaren tot de basisverzekering

Convenant inzake naleving van regels voor het toekennen van toelagen

Convenant inzake omvang van de formatie

Convenant inzake overwerk

Convenant inzake salarisstructuur, beoordeling en loontreden

Georganiseerd Ambtenaren Overleg

Ansinghstraat #17
Curacao, Nederlandse Antillen
Tel: +5999 461 5406 / 5328
Fax: +5999 461 5399